torsdag 23 juni 2016

Timing, tajming, timing... och squash...

Jag är till min natur snabb och ivrig.
Alla karaktärsdrag/psykologiska egenskaper har för och nackdelar. En nackdel med att vara snabb och ivrig är att jag inte skapar den tid i mina program som hundarna behöver för att hinna ta in vad de ska göra härnäst.
Jag behöver därför träna på att ta det lite långsammare, att vänta in rätt ögonblick att berätta för hunden vad den ska göra.
Ungefär som att spela squash. Jag spelade i 25-årsåldern, sedan blev det en paus på ungefär femton år, efter det spelade jag lite igen när en av sönerna började träna, sedan blev de femton års paus igen. Nu har jag börjat igen.
Squash är en intressant sport där man riskerar att träffa sig själv eller motspelaren med sitt racket, där man springer in i väggar om man inte är försiktig, och där man ofta behöver röra sig bort från bollen för att kunna träffa den. Det går fort, och mycket handlar om att skapa den tid som behövs för att få till ett bra slag. Timing, helt enkelt.
Senaste dagarna har squashbollen sett ut som en liten hund - vänta, vänta, nu!
Se till att vara på rätt ställe på banan, vänta, vänta NU!
Tänk framåt, jag måste hela tiden ligga steget före.

Om jag kan lära mig att tänka ochgöra  så i freestylen så kommer livet att bli mycket lättare för damerna :-)

Tack lilla squashboll!